Min hembygd

Jag är född och uppväxt i en stadsdel i Falun som heter Slussen. Namnet kommer av att Slussen ligger mellan sjöarna Tisken och Runn. Mellan dessa sjöar är det en nivåskillnad varför det fanns en sluss här för båttrafiken mellan sjöarna. Numera har vattenståndet i Runn höjts så att nivån är lika och slussen har fyllts igen. Där finns numera en servering samt en passagerarbåt, “Slussbruden”, som gör turer på Runn.

Då jag växte upp på 30- och 40 talet var Slussen en ganska idyllisk förort till Falun av by-karaktär, d.v.s. alla kände alla. Folk hälsade på slusskartavarann när man möttes och det blev oftast tid för en liten pratstund. På 30-talet då jag föddes hade vi egen vattenbrunn på gården och utedass. Vägen in till Falun var grusväg. Men på 40-talet asfalterades vägen och samtidigt fick vi kommunalt vatten och avlopp. Bebyggelsen ligger på omse sidor om den väg som går från Falun åt sydost längs sjön Runn. Då jag växte upp var detta ren landsbygd, inte alls så bebyggt som idag. På ena sidan byn låg sjön Runn och på andra sidan åkermark som mestadels tillhörde Norslunds herrgård som inte står kvar idag. Gården tillhörde ursprungligen kungsgården Noret som var landshövdingarnas sommarresidens. På fälten odlades olika grödor eller gick boskap och betade. Här fanns också två skogsområden, Lillskogen och Storskogen där vi kunde bygga kojor och leka. Storskogen var då ett orört skogsområde som numera är bebyggt med bl.a. Norslund och Haraldsbo. Efter sjöstranden hade de flesta familjer en roddbåt. Vi lekte mycket nere vid vattnet och lärde oss tidigt att simma och att få respekt för vattnet. Vår familj hade en liten stuga på en ö i Runn dit vi ofta rodde.

Det fanns två badplatser vi oftast använde, Kopparhinken och Strandbaden. Kopparhinken var bara en liten sandplätt vid sjön, medans Strandbaden var en “riktig” badplats. Där fanns en byggnad med kafe’ och omklädningsrum. I bottenvåningen hade kanotklubben sina kanoter och där kunde man få låna en kanot. Det fanns också en stor sandstrand med rutchkana mm. Sedan vattennivån ökats i Runn har sandstranden försvunnit och byggnaden är numera riven.

I Slussen fanns tre affärer, Tysklinds och Karlssons som var privatägda samt Kooperativa Förenngen Framåt som bildats och drevs av slussborna själva. Min faster Anna var en av de första expediterna. Jag minns att det var noga med att spara inköpskvittona, dem räknade pappa Anders ihop i Januari och lämnade in för att få återbäringen för föregående års inköp. Återbäringens storlek berodde på föregående års vinst.

sf-runnVarje sommar anordnade föreningen en utflykt med båt för föreningens medlemmar. Vi fick då åka med ångbåtarna Runn och Marieberg till Torsång eller Vika eller något annat ställe runt sjön där båtarna lade till och vi gick iland och festade på medhavd matsäck. Bland Runns över tvåhundra öar är pärlan utan tvivel Hellmansö. Hellmansö var 50 talets utflyktsmål och med ångbåtarna Marieberg och Runn fraktades barnen till söndagsunderhållning. På onsdagskvällar var det dans under sommaren.

Ett annat evenemang var det årliga skidtävlingen Slussloppet där alla åldersgrupper deltog och fina priser delades ut. Bl.a. var ett pris en jättestor falukorv, ett pris som min far lyckades erövra ett antal gånger.

Vid sista April samlade vi ihop en massa ris och tände en brasa på åkern nedanför där jag bodde. Där hölls även midsommarfesterna.

Jag började min skolgång höstterminen 1941 i Slussens småskola. I den skolan fanns bara första och andra klass, så till höstterminen 1943 fick jag flytta till Östra skolan inne i Falun för att börja tredje klass. Då fanns inga skolskjutsar utan jag fick cykla eller åka spark. Varför jag och min skolkamrat Kurt flyttades till Östra skolan vet jag inte. Alla andra flyttade till den nyare Västra skolan. Först vid avgångsåret i sjunde klass flyttades vi dit.

Härnedan några av mina barndomsvänner. Det fanns naturligtvis många fler men jag saknar tyvärr fotografier.

 

sf-anita-o-mona-2

Anita Bergström och Mona Arvidsson

 

 

sf-janne-ronnqvist

John “Janne” Rönnqvist

 

 

sf-kurt-eriksson

Kurt Eriksson

 

 

sf-nicklas-hedberg

Nils “Niklas” Hedberg

 

sf-nicklas-o-anken

Bengt “Anken” Almqvist och Niklas Hedberg

 


sf-rolf-sandstrom

Rolf Sandström

 

sf-siv-olsson

Siv Olsson

 

sf-stig-srtomberg

Stig Strömberg